Archiwum

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 4 (2022)

  SPIS TREŚCI 

  Krystyna Barłóg, Urszula Gruca-Miąsik, Joanna Leśniak, Aneta Lew-Koralewicz 

  COHESION AND ADAPTABILITY OF A FAMILY WITH A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND PARENTS' SENSE OF LONELINESS DURING THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS PANDEMIC IN POLAND

  Spójność i zdolności adaptacyjne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie oraz poczucie osamotnienia rodziców w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

  Aneta Bołdyrew, Monika Nawrot-Borowska 

  NOWOCZESNOŚĆ A DZIECKO – DZIECKO W NOWOCZESNOŚCI. RECEPCJA NOWEGO PODEJŚCIA DO DZIECIŃSTWA W TEORII I PRAKTYCE WYCHOWAWCZEJ W KRÓLESTWIE POLSKIM NA POCZĄTKU XX W.

  Modernity and child – child in the modernity. The reception of new approach to the childhood in the theory and practise of education in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century 

  Artur Jocz 

  JERZY HULEWICZ – WYBRANE PRZYKŁADY EKSPLIKACJI POSZUKIWAŃ RELIGIJNYCH

  Jerzy Hulewicz – selected examples of the explication of religious search 

  Izabela Kochan, Joanna Lewczuk, Anna Walczak 

  DIFFICULTIES IN THE FUNCTIONING OF "EMERGING ADULT" UNIVERSITY STUDENTS IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Trudności w funkcjonowaniu studiujących „wschodzących dorosłych” w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

  Jarosław Korczak, Edyta Zawadzka 

  EDUKACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA KIERUNKACH SPOŁECZNYCH – KONTEKSTY TEORETYCZNE, STAN I PERSPEKTYWY

  Education of foreign students studying social sciences – theoretical contexts, condition and perspectives 

  Dorota Majka-Rostek 

  FAMILY IN THE BIOGRAPHICAL NARRATIVES OF OLDER GAY MEN IN POLAND

  Rodzina w narracjach biograficznych starszych gejów w Polsce 

  Robert Opora 

  WYZWANIA I OGRANICZENIA RODZINNEJ KURATELI SĄDOWEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

  The challenges and limits of family probation during a pandemic COVID-19 

  Małgorzata Rosalska, Sławomir Szymczak, Jakub Wierzbicki 

  SAMOOCENA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE DORADCZYCH KOMPETENCJI METODYCZNYCH

  Self-assessment of school career counsellors in the field of methodological counselling competences

  Sławomir Sztobryn 

  DUCH I MATERIA. MEDIUMICZNE EKSPERYMENTY JULIANA OCHOROWICZA

  Spirit and matter. Julian Ochorowicz's mediumistic experiments 

  Magdalena Szpunar 

  LUDZIE ZBĘDNI. OD LUDZI LUŹNYCH DO PREKARIUSZY

  Redundant people

  Piotr J. Przybysz 

  PIOTR J. PRZYBYSZ (REC.): MARIUSZ OZIĘBŁOWSKI, REDUKCJA METAFIZYKI. STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ I PONOWOCZESNA TRANSFORMACJA PARADYGMATYCZNA, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO, CZĘSTOCHOWA 2021, SS. 357 Piotr J. Przybysz (reviewer): Mariusz Oziębłowski, Reduction of metaphysics. Stanisław Ignacy Witkiewicz and the postmodern paradigmatic transformation, Scientific Publisher of the University of Humanities and Life Sciences, Częstochowa 2021, pp. 357 

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 3 (2022)

  SŁOWO WSTĘPNE 

  Właśnie obchodzimy setną rocznicę powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Choć miasto inne, to właśnie ona jest poprzedniczką Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

  Naszą 100-letnią historię tworzą przede wszystkim ludzie, m.in. Adam Mohuczy, Stefan Frankowski, Karol Korytowski, Tadeusz Morgenstern-Podjazd, Stanisław Mieszkowski, Robert Satanowski, Stanisław Leszczyński, Henryk Pietraszkiewicz, Witold Gliński, Jerzy Apanowicz – by wymienić choćby niektórych, już nieżyjących, komendantów. 

  Dla mnie przygoda z Alma Mater zaczęła się trzy razy. Po raz pierwszy w 1979 roku, kiedy przekroczyłem jej mury i zostałem podchorążym. Do tej pory nie wiem, jak udało mi się ją ukończyć, chociaż z nauką nie miałem większych problemów. Za to z dyscypliną – owszem. Zapewne duża zasługa w tym Mariana Cubana – szefa kursu, a przede wszystkim Edwarda Szmula – dowódcy kursu. Po raz drugi zawitałem, już do Akademii Marynarki Wojennej, w 1990 roku jako kapitan marynarki oraz doktor filozofii, wtedy dowiedziałem się, że uczelnia podlega restrukturyzacji. Nie wróżono mi dalszej kariery w Instytucie Nauk Społecznych. Los chciał jednak inaczej – miałem zaszczyt współpracować z dwoma rektorami: Antonim Komorowskim i Zygmuntem Kitowskim. Po raz trzeci, już jako profesor, w 2007 roku zostałem zatrudniony przez nowego rektora Czesława Dyrcza, a nieco później wybrany dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zaufaniem obdarzył mnie także rektor Tomasz Szubrycht. Tak oto minęły 32 lata służby i pracy, a jeśli liczyć lata bycia podchorążym, to w sumie 37 lat. 

  W tym czasie poznałem i współpracowałem z wieloma znamienitymi ludźmi. Większość z nich to rzeczywiści bohaterowie naszej historii. Ich fachowość, życzliwość, ale przede wszystkim odwaga tworzyła i tworzy tożsamość naszej uczelni. To im składamy hołd – tym zwykłym ludziom, bez których nie byłoby naszej historii. To im poświęcone zostały niektóre artykuł zawarte w tym numerze Colloquium. Na marginesie, sam pomysł powstania pisma narodził się w środowisku akademickich humanistów. Jego nazwę wymyślił Piotr J. Przybysz, zaś koncepcję wysunąłem osobiście. 

  Historia zarówno Akademii, jak i pisma Colloquium nie kończy się wraz z setną rocznicą narodzin polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego. Co prawda uwieńczył ją największy w historii sukces naukowy, jakim jest zdobycie uprawnień do nada-wania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach naukowych: trzech technicznych i dwóch społecznych, ale wszystko wciąż przed nami i przed Akademią Marynarki Wojennej. 

  Vivat Academia, Vivant Professores! 

   

  dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej 

  Redaktor Naczelny czasopisma Colloquium

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 2 (2022)

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 1 (2022)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 4 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 3 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 2 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 1 (2021)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 4 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 3 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 2 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 1 (2020)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 4 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 3 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 2 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 1 (2019)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 4 (2018)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 3 (2018)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 2 (2018)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 1 (2018)

 • Colloquium
  Tom 9 Nr 4 (2017)

 • Colloquium
  Tom 9 Nr 3 (2017)

 • Colloquium
  Tom 9 Nr 2 (2017)

 • Colloquium
  Tom 9 Nr 1 (2017)

 • Colloquium
  Tom 8 Nr 4 (2016)

1-25 z 48