Archiwum

 • Colloquium
  Tom 16 Nr 2 (2024)

  Janusz Świniarski  

  SECURITOLOGICZNE UJĘCIE POTEGI JEDNOSTEK POLITYCZNYCH

  Securitological conception of the power of political entities

   

  Małgorzata Adamska-Chudzińska, Norbert Andraszak 

  SITUATIONAL APPROACH IN MANAGING THE POLICE ORGANIZATION: SITUATIONAL LEADERSHIP EFFECTIVENESS

  Podejście sytuacyjne w zarządzaniu Policją: aspekt efektywności przywództwa sytuacyjnego       

   

  Nadia Gergało-Dąbek 

  WOJNA O „PRAWO DO BYCIA I POZOSTANIA ROSJĄ”

  The war for “the right to be and remain Russia”                           

   

  Katarzyna Wardin 

  RUSSIA’S INTENTIONS BEHIND MODERN WEAPON AND TECHNOLOGY IN THE KALININGRAD OBLAST

  Intencje Rosji stojące za nowoczesnym uzbrojeniem i technologią w Obwodzie Kaliningradzkim                           

   

  Wojciech Mincewicz 

  POLITOLOGICZNE STADIUM Q-SORT

  Q-Sort in political science study                               

   

  Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok 

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA A KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

  Education for security and shaping civil society                

   

  Bogusław Jagusiak

  ROLA FILOZOFII SPOŁECZNEJ W OKREŚLANIU ZADAŃ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

  The role of social philosophy in determining education for security tasks                           

   

  Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Iwona Królikowska

  FIFTY YEARS OF MARITIME SOCIOLOGY IN POLAND

  Pięćdziesiąt lat socjologii morskiej w Polsce                       

   

  Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych 

  STUDENTS ON EXPERIENCING THEIR OWN CITIZENSHIP

  Studenci o doświadczaniu własnej obywatelskości                    

   

  Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 

  EDUCATIONAL STRATEGIES APPLIED AT MUSEUMS AND CENTRES OF SCIENCE. POLISH EXPERIENCE IN COMPARISON TO EUROPEAN EXPERIENCE

  Strategie edukacyjne stosowane w muzeach i centrach nauki. Doświadczenia polskie na tle doświadczeń europejskich                     

   

  Yotam Hotam

  YOUTH, TECHNOLOGY AND EDUCATION: BETWEEN BENJAMIN AND AGAMBEN

  Młodzież, technologia i edukacja: między Benjaminem a Agambenem               

   

  Jesse Torenbosch

  YOUTH HOUSES AND CINEMATIC EDUCATION: PLA(Y)CES OF LINGERING DISTRACTION                             

   

  Joris Vlieghe 

  THE RISE OF DIGITAL DISTANCE LEARNING AND THE ANESTHETIZATION OF YOUTH DIGITIZATION AND THE CAPACITY FOR REJUVENATING A COMMON WORLD                          

   

  Grażyna Szyling 

  O KATEGORII FUNKCJI OCENY SZKOLNEJ: OD NORMATYWNYCH ŹRÓDEŁ DO DYDAKTYCZNEGO ARTEFAKTU

  On the category of school assessment functions: from normative sources to a didactic artefact                      

   

  Konstantinos Tsirigotis, Joanna Łuczak 

  HEALTH BEHAVIOURS OF WOMEN WHO EXPERIENCE DOMESTIC VIOLENCE

  Zachowania zdrowotne u kobiet doświadczających przemocy domowej                             

   

  Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz doi 31

  ATTACHMENT TO THE FEMALE PARTNER AND THE QUALITY OF THE RELATIONSHIP – THE MEDIATING ROLE OF MALE DEPENDENCE

  Przywiązanie do partnerki a jakość związku partnerskiego – mediacyjna rola męskiej zależności                             

   

  RECENZJE

   

  Arkadiusz Machniak 

  RECENZJA. KRZYSZTOF MROCZKOWSKI, OMAN 1958–1959, WYDAWNICTWO INFORTEDITIONS, TARNOWSKIE GÓRY 2024, SS. 119                     

   

  Piotr J. Przybysz 

  RECENZJA. KRZYSZTOF WIELECKI, KULTURA VERSUS KULTURA MASOWA, NARODOWE CENTRUM KULTURY, WARSZAWA 2024, SS. 662                         

   

  Agnieszka Regina Głębocka 

  OD MITU DO WSPÓŁCZESNYCH NURTÓW FILOZOFII WYCHOWANIA – RECENZJA KSIĄŻKI JERZEGO KOJKOŁA PT. FILOZOFIA, RELIGIA, WYCHOWANIE. SZKICE Z POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNO-SPOŁECZNEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU: LUDZIE, PROBLEMY, METODY. WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2023, SS. 298                        

 • Colloquium
  Tom 16 Nr 1 (2024)

 • Colloquium
  Tom 15 Nr 4 (2023)

 • Colloquium
  Tom 15 Nr 3 (2023)

 • Colloquium
  Tom 15 Nr 2 (2023)

 • Colloquium
  Tom 15 Nr 1 (2023)

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 4 (2022)

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 3 (2022)

  SŁOWO WSTĘPNE 

  Właśnie obchodzimy setną rocznicę powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Choć miasto inne, to właśnie ona jest poprzedniczką Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

  Naszą 100-letnią historię tworzą przede wszystkim ludzie, m.in. Adam Mohuczy, Stefan Frankowski, Karol Korytowski, Tadeusz Morgenstern-Podjazd, Stanisław Mieszkowski, Robert Satanowski, Stanisław Leszczyński, Henryk Pietraszkiewicz, Witold Gliński, Jerzy Apanowicz – by wymienić choćby niektórych, już nieżyjących, komendantów. 

  Dla mnie przygoda z Alma Mater zaczęła się trzy razy. Po raz pierwszy w 1979 roku, kiedy przekroczyłem jej mury i zostałem podchorążym. Do tej pory nie wiem, jak udało mi się ją ukończyć, chociaż z nauką nie miałem większych problemów. Za to z dyscypliną – owszem. Zapewne duża zasługa w tym Mariana Cubana – szefa kursu, a przede wszystkim Edwarda Szmula – dowódcy kursu. Po raz drugi zawitałem, już do Akademii Marynarki Wojennej, w 1990 roku jako kapitan marynarki oraz doktor filozofii, wtedy dowiedziałem się, że uczelnia podlega restrukturyzacji. Nie wróżono mi dalszej kariery w Instytucie Nauk Społecznych. Los chciał jednak inaczej – miałem zaszczyt współpracować z dwoma rektorami: Antonim Komorowskim i Zygmuntem Kitowskim. Po raz trzeci, już jako profesor, w 2007 roku zostałem zatrudniony przez nowego rektora Czesława Dyrcza, a nieco później wybrany dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zaufaniem obdarzył mnie także rektor Tomasz Szubrycht. Tak oto minęły 32 lata służby i pracy, a jeśli liczyć lata bycia podchorążym, to w sumie 37 lat. 

  W tym czasie poznałem i współpracowałem z wieloma znamienitymi ludźmi. Większość z nich to rzeczywiści bohaterowie naszej historii. Ich fachowość, życzliwość, ale przede wszystkim odwaga tworzyła i tworzy tożsamość naszej uczelni. To im składamy hołd – tym zwykłym ludziom, bez których nie byłoby naszej historii. To im poświęcone zostały niektóre artykuł zawarte w tym numerze Colloquium. Na marginesie, sam pomysł powstania pisma narodził się w środowisku akademickich humanistów. Jego nazwę wymyślił Piotr J. Przybysz, zaś koncepcję wysunąłem osobiście. 

  Historia zarówno Akademii, jak i pisma Colloquium nie kończy się wraz z setną rocznicą narodzin polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego. Co prawda uwieńczył ją największy w historii sukces naukowy, jakim jest zdobycie uprawnień do nada-wania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach naukowych: trzech technicznych i dwóch społecznych, ale wszystko wciąż przed nami i przed Akademią Marynarki Wojennej. 

  Vivat Academia, Vivant Professores! 

   

  dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej 

  Redaktor Naczelny czasopisma Colloquium

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 2 (2022)

 • Colloquium
  Tom 14 Nr 1 (2022)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 4 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 3 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 2 (2021)

 • Colloquium
  Tom 13 Nr 1 (2021)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 4 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 3 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 2 (2020)

 • Colloquium
  Tom 12 Nr 1 (2020)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 4 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 3 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 2 (2019)

 • Colloquium
  Tom 11 Nr 1 (2019)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 4 (2018)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 3 (2018)

 • Colloquium
  Tom 10 Nr 2 (2018)

1-25 z 54