Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID[Obejrzyj dorobek]  , e-mail j.kojkol@amw.gdynia.pl
 
Zastępca redaktora naczelnego:
dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID, e-mail a.meczkowska-christiansen@amw.gdynia.pl
 
Redaktorzy tematyczni:
prof. Stefano Oliverio - pedagogika (Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II, Włochy) ORCID
dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW – pedagogika (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
dr Radosaw Breska – pedagogika (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
dr Pia Rojahn - pedagogika (Uniwersytet Bergische w Wuppertalu, Niemcy) ORCID
prof. dr hab. Adam Kosidło – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
prof. dr hab. Stanisław Żerko – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
dr hab. Gracjan Cimek – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
dr hab. Andrzej Drzewiecki, prof. AMW – historia (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) ORCID
 
Redaktorzy językowi:
mgr Katarzyna Dzierżanowska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
mgr Agata Antoniuk (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redaktor statystyczny:
dr Andrzej Łapa (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Redakcja techniczna:
mgr Katarzyna Dzierżanowska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
 
Sekretarz redakcji:
mgr Dominika Wyszyńska (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) e-mail: redakcja.colloquium@amw.gdynia.pl
mgr Katarzyna Zeman (Akademia Marynarki Wojennej, Polska) e-mail: k.zeman@amw.gdynia.pl