Tom 14 Nr 2 (2022): Colloquium

SPIS TREŚCI

Joanna Karbowniczek, Anna Michalczyk

SPECYFIKA KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ MŁODZIEŻ SŁYSZĄCĄ I Z USZKODZONYM SŁUCHEM – RAPORT Z BADAŃ

Bogdan Koszel

ROLA FEDERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY (BMVg)  W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NIEMIEC W XXI WIEKU

Piotr Mickiewicz

GLOBALNE KONSEKWENCJE OFENSYWY POMOCOWEJ CHIN W DOBIE PANDEMII COVID 19 (MARZEC 2020-CZERWIEC 2021)

Grzegorz Piekarski, Ewa Piotrów

COPING STYLES IN STRESSFUL SITUATIONS AND THE PHENOMENON OF PROFESSIONAL BURNOUT OF SPECIAL EDUCATORS

Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO PIERWSZA CNOTA INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH W OPINIACH MŁODYCH POLAKÓW I AUSTRIAKÓW. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA

Marek Rewizorski

THE STRUCTURAL POWER OF BRICS IN MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKING

Joanna Rzepka, Wojciech Napora

ZWIĄZEK PRZESĄDNOŚCI I WIARY W ZJAWISKA NIEWYJAŚNIONE Z CECHAMI OSOBOWOŚCI TYPU D I ORIENTACJĄ NA DZIAŁANIE VS. STAN W KONCEPCJI KONTROLI DZIAŁANIA JULIUSA KUHLA

Teresa Usewicz

THE BALTIC SEA REGION AND EU MARITIME SAFETY

Joanna Żeromska-Charlińska

EFEKTYWNOŚĆ NIEIZOLACYJNEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W PERCEPCJI KURATORÓW SĄDOWYCH                                                                                    

Opublikowane: 2022-06-17