Region Morza Bałtyckiego a bezpieczeństwo morskie UE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/18coll2022

Słowa kluczowe:

Morze Bałtyckie, region, bezpieczeństwo morskie, Unia Europejska

Abstrakt

Artykuł dotyczy regionu Morza Bałtyckiego w kontekście bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej. Problemy badawcze w niniejszym artykule sprowadzają się zatem do pytań: w jaki sposób definiowany jest region Morza Bałtyckiego w literaturze naukowej? jak definiowane jest pojęcie bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa na morzu w dokumentach polityczno-strategicznych oraz literaturze? Oraz jaka jest rola regionu Morza Bałtyckiego w procesie budowania bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej? Szczególne znaczenie w artykule nadano kwestiom związanym z wielowymiarowością i wieloznacznością pojęć bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa na morzu i bezpieczeństwa morskiego państwa, w aspekcie funkcjonowania UE.  Analizie poddano również akwen Morza Bałtyckiego i jego specyficzne właściwości wpływające na bezpieczeństwo morskie w tym regionie. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą posłużyć jako wskazówki w procesie kreowania bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.

Opublikowane

2022-08-01

Numer

Dział

Artykuły