ZWIĄZEK PRZESĄDNOŚCI I WIARY W ZJAWISKA NIEWYJAŚNIONE Z CECHAMI OSOBOWOŚCI TYPU D I ORIENTACJĄ NA DZIAŁANIE VS. STAN W KONCEPCJI KONTROLI DZIAŁANIA JULIUSA KUHLA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/17coll2022

Słowa kluczowe:

przesądność, zjawiska niewyjaśnione, cechy osobowości typu D, orientacja na działanie, orientacja na stan

Abstrakt

 

 Celem przeprowadzonych badań było wskazanie na związek zachodzący pomiędzy przesądnością, wiarą w zjawiska niewyjaśnione, cechami osobowości typu D a orientacją na działanie – stan w ujęciu Juliusa Kuhla. Ponadto sprawdzono, w jaki sposób kobiety różnią się od mężczyzn w zakresie przesądności i wiary w zjawiska niewyjaśnione. Co więcej, wykazano, w jaki sposób pod kątem tych zmiennych różnią się osoby w zależności od posiadanego wykształcenia (N = 64). Wykorzystano następujące metody badawcze: Kwestionariusz otwartości przekonań (KOP20), Skalę do pomiaru typu D (DS-14), Skalę kontroli działania (ACS-90) oraz skalę Niewyjaśnione zjawiska (NZ). Uzyskane wyniki wskazują m.in. na wyższy poziom wiary w zjawiska niewyjaśnione u kobiet niż u mężczyzn, wyższe nasilenie tej zmiennej u osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym w porównaniu do osób z wykształceniem średnim i wyższym, ujemną korelację zachodzącą pomiędzy przesądnością a cechami osobowości typu D i pozytywną korelację pomiędzy przesądnością a orientacją na działanie. 

Pobrania

Opublikowane

2022-08-01

Numer

Dział

Artykuły