SPECYFIKA KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ MŁODZIEŻ SŁYSZĄCĄ I Z USZKODZONYM SŁUCHEM (RAPORT Z BADAŃ)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/11coll2022

Słowa kluczowe:

młodzież słysząca, adolescenci z uszkodzonym słuchem, Internet, nastawienie do świata, pozytywne aspekty korzystania z sieci, zagrożenia, uzależnienie

Abstrakt

Obserwując na przestrzeni minionych lat dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni, warto podejść do zrozumienia tego zjawiska w sposób refleksyjny. Jak dużą rolę odrywa Internet w życiu przeciętnego człowieka? Czy powinniśmy traktować go jako szkodliwy wypełniacz wolnego czasu, czy raczej źródło rozrywki? W kontekście rozlicznych badań nad tym zagadnieniem podobne pytania zadawane były wielokrotnie, lecz trudno jest znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Specyfika tego medium sprawia, że możliwości, jakie nam oferuje, stale rosną i osiągają rozmiary, których być może nie uda się nigdy poznać całkowicie. Fakt ten zaś może być interpretowany zarówno jako zaleta i wada. W artykule przedstawiono drugą w Polsce próbę zbadania specyfiki korzystania z Internetu przez 150 adolescentów podzielonych na dwie grupy – słyszących i z uszkodzonym słuchem. Głównym wątkiem w przeprowadzonych badaniach empirycznych były ryzykowne zachowania w sieci towarzyszące młodym osobom dorosłym, które z biegiem czasu mogą ewoluować w uzależnienie od sieci. W celu poszerzenia kontekstu i zgłębienia niniejszego zagadnienia grupy respondentów poddano badaniu przy użyciu trzech narzędzi. Uzyskane wyniki jednoznacznie sugerują wyższą podatność na wspomniane zagrożenie w przypadku adolescentów z uszkodzeniem narządu słuchu. 

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły