WYBRANE KONTEKSTY JAKOŚCI ŻYCIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/28coll2022

Słowa kluczowe:

jakość życia, jednostka, społeczeństwo

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza jakości życia człowieka, jak i elementów wpływających na poczucie jego kształtu. Autorka wskazuje na filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, pedagogiczne i medyczne ujęcia jakości życia. W ramach owych ujęć rozpatruje zarówno podejścia w perspektywie subiek-tywnej i obiektywnej, podkreślając, iż współcześnie jawi się również tendencja do łączenia obu stanowisk. 

Autorka formułuje także własną konstrukcję jakości życia z uwzględnieniem perspektywy subiektywnej i obiektywnej. Traktuje również o autorskim podejściu do jakości życia w sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Opracowanie uwzględnia także możliwości podejmowania działań optymalizacyjnych na poziomie indywidualnym i społecznym w celu podniesienia poczucia jakości życia zarówno w kontekście jednostkowym jak i zbiorowym. 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły