Recenzenci 2015

prof. zw. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
prof. dr hab. Bohdan Dziemidok
prof. dr hab. Jacek Hołówka
prof. dr hab. Jan Iluk
prof. dr hab. Andrzej Makowskiks
prof. dr hab. Janusz Mariański
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Andrzej P. Szpociński
dr hab. Radosław Bania
dr hab. Katarzyna Błachowska
dr hab. Mariola Hoszowska
dr hab. Jolanta Kruk
dr hab. Marian Marcinkowski
dr hab. Rafał Ożarowski
dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Zbigniew J. Stachowski
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
dr Wojciech Grabowski
dr Robert Rybak
dr Marek Żejmo