NOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW NOWEJ ROSYJSKIEJ DOKTRYNY MORSKIEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/35coll2023

Słowa kluczowe:

rosyjska doktryna morska, rosyjskie interesy morskie, rosyjska polityka morska, zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa morskiego Rosji

Abstrakt

W 158. dniu agresji Rosji na Ukrainę Władimir Putin podpisał dekret O zatwierdzeniu doktryny morskiej Federacji Rosyjskiej. W artykule podjęto próbę wieloaspektowej oceny roli i znaczenia akwenów morskich dla Rosji, przeprowadzono analizę podobieństw i różnic w zapisach zawartych w ostatnich trzech rosyjskich doktrynach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy definicji kluczowych pojęć, wyzwań i zagrożeń morskich oraz rosyjskich interesów morskich. Ważnym aspektem zawartym w publikacji jest również przedstawienie klasyfikacji akwenów morskich według poglądów rosyjskich. Mimo iż analizowana doktryna wielokrotnie wskazuje na Rosję jako potęgę morską, w artykule podjęto próbę weryfikacji tego stwierdzenia. Przedstawiono również przykłady niekonsekwencji i sprzeczności zawartych w analizowanym dokumencie.

Bibliografia

All About Shipping. (2022, 25 stycznia). Results of Russian ports in 2021: Infographics and analytics. https://allaboutshipping.co.uk/2022/01/25/results-of-russian-ports-in-2021-in- fographics-and-analytics/

Bera, P. (2022, 24 maja). Złoża ropy i gazu szacowane na 20 bln dolarów. Rosja grozi kon- fliktem w Arktyce. Money.pl. https://www.money.pl/gielda/zloza-ropy-i-gazu-szacowane- na-20-bln-dolarow-rosja-grozi-konfliktem-w-arktyce-6772325060385280a.html

Blacksell, M. (2008). Geografia polityczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. FAO. (b.d.). The state of fisheries and aquaculture 2022. https://www.fao.org/3/ cc0461en/online/sofia/2022/world-fisheries-aquaculture.html. Dostęp: 05.05.2023.

Federacja Rosyjska. (2001). Doktryna morska Federacji Rosyjskiej na okres do 2020 roku. Zatwierdzona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej 27.07.2001 r.

Federacja Rosyjska. (2015). Doktryna morska Federacji Rosyjskiej. Zatwierdzona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej 17.06.2015 r. Federacja Rosyjska. (2022). Doktryna morska Federacji Rosyjskiej. Zatwierdzona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dekretem nr 512 z 31.07.2022 r.

Flanders Investment & Trade Market (2021). Overview of the Russian fisheries industry. https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2021-Russia-Overview%20Russian%20Fisheries%20Industry.pdf Gorenburg, D. (2017, 26 lipca). Russia’s new and unrealistic naval doctrine. War on the Rocks.

https://warontherocks.com/2017/07/russias-new-and-unrealistic-naval-doctrine/ Infoline. (b.d.). Russian shipbuilding industry analysis. Results of 2018, forecast up to 2025. https://infoline.spb.ru/upload/iblock/72c/72c32a4f 8bbec992ac00a690 589d9568.pdf.

Dostęp: 14.03.2023. Marszałkowski, M. (2021, 13 września). Rezerwy ropy i gazu w Rosji zmniejszyły się w ciągu

o dekady o jedną trzecią. Biznes Alert. https://biznesalert.pl/rezerwy-ropy-i-gazu-w-rosji-

zmniejszyly-sie-w-ciagu-o-dekady-o-jedna-trzecia/

Mickiewicz, P. (2022). Świadectwo początku upadku imperium? Doktryna morska z 31.07.2022 r. jako strategia operacyjna Federacji Rosyjskiej po ukraińskim upokorzeniu. Colloquium, 3(47), 73–94.

Pietrzko, B. (2017). Arktyka – spór o strefy wpływów. W: P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa (red.), Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze (rozdział 36). Uniwersytet Śląski. https://rebus.us.edu.pl/bitst- ream/20.500.12128/21530/1/Pietrzko_Arktyka_spor_o_strefy_wp%C5%82ywow.pdf

Rogtec. (2019. 5 września). Russian offshore: Promising oil & gas exploration areas. https://www.rogtecmagazine.com/russian-offshore-promising-oil-gas-exploration-areas/

Rosneft. (b.d.). Offshore projects. https://www.rosneft.com/business/Upstream/Offshorepro- jects/

Statista. (2023). Volume of cargo handled in Russia in 2022, by largest port. https://www.sta- tista.com/statistics/1023550/russia-cargo-throughput-by-port/

Szubrycht, T. (2011). Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu. Wyd. JP. The Oxford Institute for Energy Studies. (2019, wrzesień).

The future of Russian oil production in the short, medium, and long term. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-con-

tent/uploads/2019/09/The-Future-of-Russian-Oil-Production-in-the-Short-Medium-and- Long-Term-Insight-57.pdf Trading Economics. (b.d.). Russia Exports By Category. https://tradingeconomics.com/russia/exports-by-category. Dostęp: 12.02.2023.

UNCT AD. (2022). Review of maritime transport 2022. Navigating stormy waters. https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf

Wiśniewski, B. (2020). Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa. Difin.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-15

Numer

Dział

Artykuły