O KONIECZNOŚCI ZAANGAŻOWANIA UCZONYCH PEDAGOGÓW W SPRAWY PUBLICZNEJ EDUKACJI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/44coll2023

Słowa kluczowe:

polityka, nauki humanistyczne i społeczne, zaangażowanie polityczne naukowców, wiarygodność naukowa

Abstrakt

Celem analizy jest spojrzenie na sytuację ideologicznego angażowania się przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych w konflikt kulturowy w społeczeństwie. Punktem wyjścia jest rozprawa francuskiego socjologa Wieviorka, którego analiza współczesnych społeczeństw dowodzi niepokojącej destrukcji w polityce z udziałem naukowców. Zmiana paradygmatu polityki z pojmowania jej jako racjonalnej troski o dobro wspólne na traktowanie polityki jako bezwzględnej, cynicznej walki o władzę rodzi pytanie o wiarygodność nauk humanistycznych i społecznych, których część przedstawicieli rozmija się z istotą i misją prowadzenia badań naukowych.

Bibliografia

Applebaum, A. (2020). Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu, przeł. Piotr Tarczyński. Wydawnictwo Agora.

Csaky, Z. (2020). Nations in Transit. Dropping the Democratic Façade. Pobrano z: https://free- domhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade.

Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski 1989–2015. Wydawnictwo Znak Horyzont. Dybel, P. (2015). Dylematy demokracji. Kontekst polski. Universitas.

Filipowicz, S. (2014). Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Janicki, M., Władyka, W. (2023). Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Wydawnictwo Polityka.

Kilanowski, M. (2018). W obronie ludzkiej godności i solidarności, Erich Fromm i Isaiah Berlinku nowym filozoficznym podstawom państwa i prawa. WN UMK.

Koczanowicz, L. (2015). Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, przeł. Katarzyna Liszka. WN PWN.

Kołakowski, L. (2014). Niepewność epoki demokracji, ZNAK.

Krąpiec, M. A. (1990). Suwerenność... czyja? Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Król, M. (2017). Jaka demokracja? Wydawnictwo Agora.

Krzewińska, A. (2016). Deliberacja. Idea-metodologia-praktyka. Wydawnictwo UŁ.

Markowski. M.P. (2019). Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu. Wydawnictwo Karakter.

Matyja, R. (2018). Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej. Karakter.

Mencel M. (2009). Rada szkoły. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mendel, M., Szkudlarek, T. (2013). Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne. Forum Oświatowe, 3(50), 13–34. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/163

Szczepska-Pustkowska, M. (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (1996). Klinika szkolnej demokracji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2001). Program wychowawczy szkoły. WSiP.

Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP.WAiP.

Śliwerski, B. (2012). Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Wolters Kluwer.

Śliwerski, B. (2020). (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych. Wydawnictwo UŁ.

Wieviorka, M. (2021). Demokracja jako sztuka walki. Wydawnictwo Nieoczywiste.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-15

Numer

Dział

Artykuły