ŚWIADECTWO POCZĄTKU UPADKU IMPERIUM? DOKTRYNA MORSKA Z 31.07.2022 R. JAKO STRATEGIA OPERACYJNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ PO UKRAIŃSKIM UPOKORZENIU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/23coll2022

Słowa kluczowe:

aktywność morska, polityka morska, potencjał morski państwa, Federacja Rosyjska, zrównoważony rozwój

Abstrakt

W artykule dokonano oceny zapisów doktryny morskiej Federacji Rosyjskiej z 31.07.2022 r. jako jednej z trzech strategii gospodarczych mających umożliwić osiągniecie założeń polityki rozwojowej państwa rosyjskiego. W toku analiz skoncentrowanych na sposobie konstrukcji polityki gospodarczej Rosji ery Władimira Putina, określeniu roli doktryny morskiej w całokształcie tej polityki oraz jej treści uznano, że dokumentowi z 31.07.2022 r. nadano wymiar polityczno-propagandowy. Uznano, że jej treść ma ukryć fiasko założeń polityki eksportu wyrobów przemysłu paliwowo-energetycznego, a tym samym wykorzystania dochodów z tego eksportu do modernizacji gospodarczej państwa. Wykazano także, że w dokumencie skoncentrowano się na prezentacji potencjalnych form aktywności morskiej mocarstwa globalnego bez racjonalnego osadzenia tych zamiarów gospodarczej rzeczywistości państwa rosyjskiego. 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły