ZAGROŻENIA I WYZWANIA SKŁADOWYMI BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W UJĘCIU SECURITOLOGICZNYM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/24coll2022

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, zagrożenia, wyzwania, zjawiska pozytywne, zjawiska negatywne, wojna i pokój, metoda wojenna, metoda nie-wojenna, metoda pokojowa, metoda nie-pokojowa, cztery pierwsze przyczyny, elementy systemu społecznego, bezpieczeństwo morza, bezpieczeństwo morskie, podstawowe elementy bezpieczeństwa morskiego

Abstrakt

Inspiracją niniejszego tekstu jest próba zastosowania podejścia eksponowanego przez securitologię do krytycznej analizy stanu badań nad bezpieczeństwem morskim, z zamiarem wskazania „twardego rdzenia” programu tych badań. Jest to podejście osadzone na przeświadczeniu pitagorejczyków, że korzeniami i źródłem pełnej wiedzy jest czwórdzielność, wyrażana w „arcyczwórce” zwanej też tetraktys. Ta czwórdzielność przewija się z różną wyrazistością w dziejach myśli ludzkiej, która poszukuje wyjaśnienia i zrozumienia poznawanych rzeczy. Czwórpodział przejawia się w badaniach securitologicznych i prakseologicznych roz-różnieniem czterech metod sprawiania (czynienia) bezpieczeństwa oraz badaniach bezpieczeństwa jako fraktalnego systemu, w tym głównie czteroelementowego systemu społecznego. O ile system ten w argumentacji securitologii obejmuje socjomasę, socjoenergię i socjostrukturę oraz socjokulturę, to bezpieczeństwo morskie (przez analogię) można analizować jako takie, które złożone jest z takich podstawowych elementów, jak: hydromasa, hydroenergia i hydrostruktura oraz hydrokultura. Pierwszy wyrażany jest przez ilość i jakość ludzi związanych swą aktywnością życiową z morzem, drugi z osiąganymi przez nich efektami ekonomicznymi, trzeci z zorganizowaniem tych ludzi wyrażanym w regulacjach prawnych i czwarty – w preferowanych przez tych ludzi wartościach i motywacjach. Taka analiza zdaje się być atrakcyjną i bardziej zbliżoną do prawdy o bezpieczeństwie morskim jako instrumencie (przedmiocie) bezpieczeństwa morza (podmiotu). 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły