EDUKACJA DWUJĘZYCZNA I JEJ ZASTOSOWANIE W POLITYCE ŚWIATOWEJ – WYBRANE KONTEKSTY TEORETYCZNE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/48coll2021

Słowa kluczowe:

edukacja dwujęzyczna, tożsamość etniczna, mniejszości rdzenne, polityka edukacyjna

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę wybranych koncepcji teoretycznych i rozwiązań praktycznych funkcjonowania edukacji dwujęzycznej. Pojęcie dwujęzyczności analizowane jest z perspektywy odmienności zastosowań edukacji bilingwalnej. Głównym punktem odniesienia są rozważania odnoszące się do polityki oświatowej państw względem mniejszości etnicznych i kulturowych - z perspektywy asymilacji i rewitalizacji ich języków.  

 

Pobrania

Opublikowane

2021-12-27

Numer

Dział

Artykuły