POZIOM MYŚLENIA TWÓRCZEGO DZIECI 6-LETNICH A TYP POSIADANEJ INTELIGENCJI WIELORAKIEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/36coll2021

Słowa kluczowe:

myślenie twórcze, inteligencja, Teoria Inteligencji Wielorakich, dzieci, przedszkole

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania dotyczące zależności między rodzajami inteligencji wg Howarda Gardnera a poziomem myślenia twórczego i jego trzech zdolności, tj. płynności, giętkości i oryginalności. Badaniami objęto 320 dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Warszawa (dzielnica Ursus), w tym 154 dziewczynki i 166 chłopców. W badaniach uczestniczyły dzieci z przed-szkoli, których dyrekcja wyraziła na to zgodę, i to tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, którą realizowano za pomocą takich tech-nik, jak: test inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, za pomocą którego ustalono rodzaj inteligencji dominującej u dziecka, test rysunkowy Kate Franck, za pomocą którego zmierzono poziom myślenia twórczego, oraz test skojarzeń graficznych – wersja dla dzieci, opracowany przez Mariolę Jąder, za pomocą którego oceniono płynność, giętkość i oryginalność myślenia. 

Wyniki badań pokazały, że wysoki poziom myślenia twórczego w zakresie wszystkich trzech badanych zdolności, uzyskały dzieci, u których dominowała inteligencja logiczno-matematyczna i kinestetyczna. Dominacja inteligencji językowej i interpersonalnej charakteryzowała dzieci, które uzyskały przeciętny poziom płynności, giętkości i oryginalności myślenia. Natomiast dzieci, u których dominowała inteligencja intrapersonalna i przestrzenna, uzyskały w badaniach niski poziom. A zatem typ posiadanych rodzajów inteligencji wielorakiej ma wpływ na poziom myślenia twórczego. 

Nie ulega wątpliwości, że temat nie został wyczerpany do końca. Zależność między rodzajami inteligencji wielorakiej a myśleniem twórczym wymaga dalszych pogłębionych badań. 

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły