PRZERWANE KARIERY – DOŚWIADCZENIA TRANZYCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/29coll2022

Słowa kluczowe:

tranzycje zawodowe, liminalność w karierze, tożsamości prowizorycznych

Abstrakt

Wygaszanie gimnazjów spowodowało przerwanie karier tysiącom nauczycieli, którzy zostali zobligowani do przekształcenia dotychczasowej placówki w szkołę innego typu, albo zatrudnienia w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych. W każdym wypadku przejście z jednego środowiska czy kontekstu do innego wymagało zerwania z dotychczasowym praktykami działania i zaadaptowania się do nowej sytuacji w odmiennym otoczeniu organizacyjnym. 

W artykule Autorka prezentuje wyniki drugiego etapu jakościowych badań empirycznych poświęconych analizie dynamiki i przebiegu procesu tranzycji profesjonalnych nauczycieli zlikwidowanych szkół gimnazjalnych. Doświadczenia badanych nauczycieli z drugiej fazy procesu przejścia analizuje, wykorzystując kategorię liminalności w karierze. 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły