UDZIAŁ POLSKIEGO RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO II RZECZYPOSPOLITEJ W POZASZKOLNYCH FORMACH EDUKACJI DOROSŁYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/35coll2021

Słowa kluczowe:

edukacja dorosłych w okresie międzywojennym, ruch spółdzielczy II Rzeczypospolitej, związki spółdzielcze, pozaszkolne formy edukacji dorosłych, oświata dorosłych

Abstrakt

Artykuł dotyczy pozaszkolnych form edukacji dorosłych organizowanych przez polski ruch spółdzielczy w okresie międzywojennym. Ukazuje początki ruchu spółdzielczego oraz jego związki i instytucje. Szerzej charakteryzuje dwa największe związki: Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej i „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP oraz ich potrzeby edukacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie pozaszkolnych form edukacji dorosłych organizowanych przez polski ruch spółdzielczy. Dlatego artykuł zawiera problematykę dotyczącą: kursowych form edukacji dorosłych; działalności wydawniczej prowadzonej przez związki spółdzielcze; innych pozaszkolnych form edukacji dorosłych, do których należały szkolenia, konferencje, wykłady, czytelnictwo, obchody świąt i uroczystości, radio i film oraz organizowanie teatrów, chórów, koncertów i wielu innych przejawów aktywności mających charakter edukacyjny.

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły