WOJNA W TWÓRCZOŚCI JĘZYKOWEJ DZIECKA – CECHY OSOBOWOŚCI A KONCEPTUALIZACJA POJĘĆ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/46coll2021

Słowa kluczowe:

narracje, osobowość, pojęcia językowa, kreatywność, wojna

Abstrakt

W prezentowanym artykule skupiono się na analizie zdolności dzieci do formułowania koncepcji wojny z uwaględnieniem ich cech osobowości w rozumieniu modelu pięcioczynnikowego. Przedstawiono wstępne badanie na dziesięciu wybranych dzieciach w wieku 11-12 lat z jednej szkoły położonej w pobliżu obszaru wojskowego (baza NATO Orzysz, Polska). Dzieci zostały poproszone o napisanie opowiadania o wojnie, a ich historie zostały przeanalizowane jakościowo przez pedagogów z perspektywy językowej oraz przez psychologów z perspektywy cech osobowości. Badanie umożliwia opisanie relacji między dominującymi kategoriami w narracjach dziecięcych a ich dominującymi cechami osobowości.

 

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły