STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI A WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PERSONELU KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/10coll2022

Słowa kluczowe:

Kuratorska Służba Sądowa, Służba Więzienna, wypalenie zawodowe, stres, radzenie sobie, poczucie własnej skuteczności

Abstrakt

Problematyka wypalenia zawodowego pomimo przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych nadal obecna jest w zawodach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Kuratorska Służba Sądowa i Służba Więzienna to profesje, które posiadają bogate tradycje w praktyce resocjalizacyjnej a ich personel narażony jest na liczne obciążenia w miejscu pracy, które skutkować mogą wypaleniem zawodowym. Aby zidentyfikować jego natężenie przeprowadzono badanie wśród 198 funkcjonariuszy SW i 201 kuratorów sądowych z wykorzystaniem Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego, Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności. Kuratorzy i funkcjonariusze Służby Więziennej w podobny sposób odczuwają wypalenie zawodowe, różnią się jednak preferowanym stylem radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Można wyodrębnić w każdej z profesji trzy grupy różniące się nasileniem wypalenia: zaangażowani w pracę, zdystansowani i wypaleni zawodowo. 

Pobrania

Opublikowane

2022-05-01

Numer

Dział

Artykuły