„WIĘCEJ NIŻ TEATR” – TEATR FORUM JAKO PRZYKŁAD EDUKACJI TEATRALNEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/40coll2021

Słowa kluczowe:

sztuka, wychowanie przez sztukę, teatr, edukacja teatralna, Teatr Forum

Abstrakt

 Inspirację dla tytułu poniższego artykułu stanowiła książka pod redakcją M. Szczepkowskiej-Pustkow-skiej i E. Rodziewicz Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo. Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki. Zadaniem, które towarzyszyło moim poszukiwaniom badawczym, było dokonanie opisu charakterystyk oddziaływań wychowawczych Teatru Forum na tle konstytutywnych cech edukacji teatralnej. Zamiar ten realizowałam w dwóch obszarach: po pierwsze dokonałam identyfikacji i analizy cech edukacji teatralnej, po drugie – na tym tle scharakteryzowałam wychowawcze oddziaływania Teatru Forum w odniesieniu do kategorii stanowiących wynik teoretycznych eksploracji, takich jak dialog, wielopodmiotowość, wychowanie przez świat fikcyjny, zacieranie granic, edukacja rówieśnicza, doświadczenie transformatywne, transgresja. 

Pobrania

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły