O POTRZEBIE UŚWIADAMIANIA ZNACZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ NA PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM. RECENZJA KSIĄŻKI: GRZEGORZ MAJKOWSKI, OUTSIDERZY. WSPÓŁCZESNY DYSKURS MŁODZIEŻY Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, WYDAWCA MUZEUM HUFCÓW PRACY, WYDAWCA MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, WYDAWNICTWO OFI, WARSZAWA 2018, SS. 212

Autor

  • Maria Czaplicka-Jedlikowska Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"

Abstrakt

Problematyka pracy Grzegorza Majkowskiego nie należy do często podejmowanych. Wbrew pozorom, które stwarzać może obszerna literatura przedmiotu od (s. 165 do s. 202), Autor podjął się bardzo trudnego zadania, gdyż monografia prezentuje wyniki badania języka i dyskursu wśród współczesnej młodzieży przeprowadzonego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie, będącym jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy (dalej OHP). Książka wpisuje się w nurt badań kilku dyscyplin naukowych takich jak: językoznawstwo, socjolingwistyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika społeczna, pedagogika dialogu.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-02

Numer

Dział

Recenzje i omówienia