QUALITATIVE RESEARCH IN THE POLITICAL DISCOURSE (ON THE EXAMPLE OF ELECTION LEAFLETS FROM XX-XXI CENTURIES)

Autor

Słowa kluczowe:

metoda badań jakościowa, dyskurs polityczny, dyskurs wyborczy, tekst, ulotka wyborcza, perswazja, retoryka, kryteria tekstowości

Abstrakt

W artykule podjęto temat wykorzystania badań jakościowych do analizy tekstu politycznego – ulotki wyborczej, która stanowi jeden z gatunków tekstu wyborczego w dyskursie politycznym.
Materiał źródłowy stanowiły ulotki z wyborów do sejmu, senatu, wyborów samorządowych, które miały miejsce w Polsce w XX w. i na początku XXI w.
Badania jakościowe umożliwiają analizę nadawcy, intencji nadawcy, analizę odbiorcy, treści tekstu – warstwy informacyjnej i perswazyjnej tekstu, użytych zasad retoryki, kryteriów tekstowości, wpływu kontekstu. Pozwalają lepiej poznać czynniki, które decydująo zrozumiałości, jednoznaczności, informacyjnej pełności tekstu i tym samym jego skutecznościw komunikacji politycznej.
Metoda jakościowa umożliwia badanie zawartości tekstu, jego funkcji, struktury, a więc jakości tekstu ulotnego i szerzej, jakości dyskursu politycznego.

Opublikowane

2018-05-02

Numer

Dział

Artykuły