FILOZOF O PRAKTYCE SZTUKI ŻYCIA. RECENZJA KSIĄŻKI B. DZIEMIDOK, FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA, WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 2017, SS. 164

Autor

Abstrakt

Książka składa się ze wstępu i zakończenia oraz siedmiu rozdziałów: O ważności nastawienia życiowego: optymizm, pesymizm, realizm (s. 11-34); Moralność obyczajowość i prawo jako społeczne regulatory zachowań człowieka (s. 35-44); Czy wolność może mieć gorzki smak? (s. 45-60); Miłość i przyjaźń – różnice i pokrewieństwa (s. 61-76); Czy dążenie do szczęścia może być moralnie podejrzane? (s. 77-111); „Starość nie radość” czy też: „Wesołe jest życie staruszka” (s. 113-126); Muzyka i tożsamość narodowa w epoce globalizacji (s. 127-135); Czy współczesna sztuka popularna może być słusznie oskarżana o demoralizowanie odbiorców przez gloryfikowanie nadmiernej swobody seksualnej (s. 137-152). Całość uzupełnia Indeks osobowy.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Numer

Dział

Recenzje i omówienia