POCZUCIE STRESU I JAKOŚCI RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ U ŻON ŻOŁNIERZY UCZESTNICZĄCYCH W MISJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU (W ŚWIETLE BADAŃ PILOTAŻOWYCH)

Autor

  • Magdalena Tomaszewska Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Wioleta Tomczyk Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Słowa kluczowe:

stres, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), relacja małżeńska, misje wojskowe

Abstrakt

Głównym celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na sytuację żon żołnierzy, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami kraju. W kręgu zainteresowań autorek znalazły się szczególnie dwa aspekty: jakość relacji małżeńskiej oraz subiektywne poczucie stresu. Hipoteza badawcza dotyczyła zależności między uczestnictwem jednego z partnerów w misjach i występującym u niego natężeniem objawów PTSD a zmianą oceny jakości związku przez obojga partnerów. Dodatkowo postawiono również hipotezę o nasileniu subiektywnego poczucia stresu u obojga partnerów już po powrocie żołnierza z misji. Badaniem objęto 21 par małżeńskich, w których mąż odbywał służbę poza granicami kraju.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Numer

Dział

Artykuły