W STRONĘ NIEDOJRZAŁOŚCI. PUER AETERNUS, HERMES I PIOTRUŚ PAN

Autor

Słowa kluczowe:

niedojrzałość, puer aeternus, Hermes, Piotruś Pan, ponowoczesność

Abstrakt

Artykuł stanowi teoretyczne poszukiwania źródeł niedojrzałości na podstawie studiów literaturowych. Krótko odwołuję się w nim do ram rzeczywistości ponowoczesnej i przechodzę do początków niedojrzałości, które w opinii badaczy znajdują swoje korzenie w okresie mitycznym. Inspirujące stają się tutaj odwołania do psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga oraz Marie-Louise von Franz. Wreszcie, ukierunkowanie na dobę obecną, w której idee niedojrzałości zdają się osiągać apogeum, chociaż ich przyczyny wyrastają z zupełnie innych potrzeb człowieka. Moim celem jest krótki rys niedojrzałości, ukazanie wędrówki od mistycznego Hermesa do współczesnego Piotrusia Pana.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-20

Numer

Dział

Artykuły