BUDŻET PARTYCYPACYJNY I JEGO PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ. SZANSE - MOŻLIWOŚCI - BARIERY

Autor

Słowa kluczowe:

budżet partycypacyjny, partycypacja, demokracja uczestnicząca, działanie społeczne, edukacja w działaniu, kompetencje obywatelskie

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie idei budżetu partycypacyjnego jako wartości pedagogicznej ukrytej w praktyce społecznej. Autorzy analizując jego pedagogiczny potencjał, z jednej strony wskazują na możliwości jego wykorzystania dla rozwijania i wzmacniania kompetencji obywatelskich oraz budowania kultury dialogu i wzajemnej pomocy na rzecz zwiększenia zaangażowania Polaków w proces (współ)decydowania o kształcie lokalnej polityki. Z drugiej strony jego rosnąca popularność, stała się dla Autorów impulsem do krytycznego namysłu wokół procesów jego wdrażania i realizowania przez jednostki samorządowe. Postawienie pytań o pedagogiczne walory budżetu partycypacyjnego oraz wskazanie możliwych barier w ich urzeczywistnianiu, stanowi osnowę podjętej w artykule dyskusji.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Numer

Dział

Artykuły