ROSYJSKI SEKTOR GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ WOBEC ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

Autor

Słowa kluczowe:

gaz, ropa naftowa, Federacja Rosyjska, Chiny, Unia Europejska

Abstrakt

Autor artykułu Rosyjski sektor gazu ziemnego i ropy naftowej wobec zmian na globalnym rynku surowców energetycznych podejmuje analizę możliwości i ograniczeń Federacji Rosyjskiej w zakresie produkcji, przesyłu oraz wykorzystania gazu ziemnego i ropy naftowej jako narzędzi kreacji sytuacji ekonomicznej, politycznej we współczesnym świecie. W publikacji zawarta zostanie ocena wpływu nowych technologii produkcji gazu oraz ropy naftowej z łupków bitumicznych oraz hydratów gazowych napotencjał polityczny, gospodarczy rosyjskiego rynku surowców energetycznych. Autor kreśli scenariusze rozwoju przyszłej strategii energetycznej państwa rosyjskiego uwzględniając przy tym sytuację na arenie międzynarodowej oraz rosnący w siłę potencjał importowy krajów azjatyckich w tym zwłaszcza Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Stara się również przybliżyć możliwości eksportowe amerykańskiego sektora surowców energetycznych szczególnie w aspekcie coraz bardziej prawdopodobnej rywalizacji o europejski rynek paliw z Federacją Rosyjską. Istotnym elementem analizy będzie również określenie wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie na obecność Federacji Rosyjskiej na europejskim rynku surowców energetycznych z uwzględnieniem redefinicji strategii energetycznych państw europejskich w zakresie polityki dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-16

Numer

Dział

Artykuły