ZASTOSOWANIE CZTERECH FILARÓW EDUKACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/26coll2022

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo morza, bezpieczeństwo morskie, filary edukacji, filary edukacji na rzecz bezpieczeństwa i bezpieczeństwa morskiego

Abstrakt

Tok wywodu i argumentacji w niniejszym tekście osadzony jest na raporcie UNESCO pt. Edukacja: jest w niej ukryty skarb, który fundamenty globalnej edukację w XXI wieku ujmuje w cztery filary: 1) „uczyć się, aby wiedzieć”, 2) „uczyć się, aby działać”, 3) „uczyć się, aby współdziałać” oraz 4) „uczyć się, aby być”. Co więcej, edukację tę w warstwie wychowawczo-socjalizującej związano z systemem wychowania chrześci-jańskiego (osadzonego na Miłości), socjalistycznego (osadzonego na Walce) i liberalnego (osadzonego na Wolności) oraz rozwijanym ostatnio w europejskiej przestrzeni edukacyjnej wychowaniem na rzecz bezpieczeństwa (które osadzone jest na syntetycznym zmieszaniu zarówno wiedzy, działania i współdziałania, by być, jak i na miłości owocującej pokojem, walce z zagrożeniami i wolności w podejmowaniu wyzwań, by „dobrze żyć” i „dobrze się mieć” – być szczęśliwym). Przyjmując rozróżnienie takich wymiarów bezpieczeństwa, jak: podmiotowe, przedmiotowe i procesualne, autor pierwsze wiąże z angielskim słowem securitas (każdą pieczą i kontrolą ogólnie pojętą), zaś słowo safe z bezpieczeństwem przedmiotowym i procesualny (instrumentami, narzędziami i sferami wykorzystywanymi w sprawowaniu pieczy i kontroli, aby kształtować bezpieczeństwo jako podmiot). Tym samym przyjmuje i argumentuje oraz sugeruje, aby pojmować liczne i raczej rozmyte w literaturze określenia maritime safety i maritime security następująco: pierwsze jako bezpieczeństwo przedmiotowe i procesualne – bezpieczeństwa morskiego – drugie jako bezpieczeństwo pod-miotowe – bezpieczeństwo Morza. Rozwijając tak pojmowane bezpieczeństwo morskie, wskazuje na takie filary edukacji na jego rzecz, jak: 1) mądrość (wiedza) morska (przede wszystkim marynistyczna); 2) doświadczenie morskie (związane z działaniem w środowisku morskim); 3) ekologia morska (osadzona na współdziałaniu ludzi morza i z środowiskiem morskim) i 4) kontrola środowiska morskiego oraz opieka nad nim, aby „dobrze żyć” i „dobrze się mieć” – być szczęśliwym i bezpiecznym. 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły