FEMININITY AND MILITARY CAREERS OF POLISH WOMEN. A STUDY OF THE EXPERIENCES OF WOMEN IN THE OFFICER’S RANK

Autor

  • Aneta Judzińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.34813/03coll2023

Słowa kluczowe:

kobiety w zawodach zmaskulinizowanych, kariera kobiet, wojsko, żołnierka

Abstrakt

Z chwilą przystąpienia Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczął się proces militarnej partycypacji Polek. Artykuł podejmuje zagadnienie konstruowania wojskowej kariery zawodowej przez kobiety w stopniu oficera. Badanie miało na celu rekonstrukcję doświadczeń zawodowych kobiet wojskowego korpusu oficerskiego oraz analizę procesów konstruowania przez nie karier. Grupę badawczą stanowiło 31 żołnierek w stopniu oficera. Posłużono się indywidualnym wywiadem częściowo ustrukturyzowanym, składającym się z części narracyjnej oraz części wywiadu swobodnego z listą poszukiwanych informacji w formie scenariusza wywiadu, stworzonego na podstawie szczegółowych pytań badawczych. W artykule skoncentrowano się na tej części wyników, które nawiązują do związanych z postrzeganiem przez badane własnej pozycji i roli zawodowej oraz znaczeń nadawanych pojęciu kariery wojskowej. Badanie wykazało, że tylko około połowa żołnierek uważa, że zrealizowała, realizuje bądź zaczyna realizować karierę. Okazuje się, że niejednoznaczność wzorców wpisujących się w pojęcie żołnierskości kobiet prowadzi do wewnętrznego rozłamu w sposobie definiowania siebie w roli żołnierki.

Opublikowane

2023-03-30

Numer

Dział

Artykuły