SIMILAR OR DIFFERENT? HOW YOUNG PEOPLE CONCEPTUALIZE CONVENTIONAL AND VIRTUAL CITIZENSHIP IN RELATION TO CITIZENSHIP EDUCATION

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/04coll2023

Słowa kluczowe:

młodzież, internet, obywatelstwo, edukacja obywatelska, wirtualne obywatelstwo

Abstrakt

Rozwój nowych technologii zaciera granicę między rzeczywistością a światem wirtualnym. Należy zbadać, w jakim stopniu proces ten wpływa na obywatelstwo. Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób młodzi ludzie, którzy niedawno uzyskali formalne prawa obywatelskie, konceptualizują zjawiska obywatelstwa i wirtualnego obywatelstwa w kontekście edukacji obywatelskiej. Przeprowadzono badanie internetowe wśród 145 studentów polskich uczelni wyższych w wieku 18–23 lat (71% kobiet). Podejście Associative Group Analysis (AGA), które wspiera analizy jakościowe i ilościowe, zostało wykorzystane do zebrania konstruktów asocjacyjnych i konceptualizacji badanych zjawisk. Wyniki wskazują, że obywatelstwo jest postrzegane w wymiarze kolektywno-państwowym z silnym podtekstem nacjonalistycznym i patriotycznym. Obywatelstwo wirtualne jest pojęciem indywidualno-interpersonalnym, które wiąże się z przynależnością do społeczności globalnej.

Opublikowane

2023-03-30

Numer

Dział

Artykuły