THE ROLE OF STUDY PASSION IN THE SUBJECTIVE VITALITY, ACADEMIC BURNOUT AND STRESS: THE PERSON-ORIENTED APPROACH AND LATENT PROFILE ANALYSIS OF STUDY PASSION GROUPS

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/06coll2023

Słowa kluczowe:

wypalenie akademickie, analiza profili latentnych, odczuwany stres, podejście skoncentrowane na osobach, pasja studiowania, subiektywna witalność

Abstrakt

Zgodnie z dualistycznym modelem pasja harmonijna i pasja obsesyjna odgrywają różne role w przewidywaniu funkcjonowania jednostek. Do tej pory w Polsce do opisu pasji rzadko stosowano podejście skoncentrowane na osobach. Ponadto nie analizowano profili w kontekście studiowania.

Badanie miało na celu identyfikację profili pasji studiowania i porównanie funkcjonowania akademickiego (tj. subiektywnej witalności, wypalenia akademickiego i odczuwanego stresu) jako funkcji profilu pasji. Zastosowano Skalę pasji, Skalę subiektywnej witalności, Skalę odczuwanego stresu oraz Oldenburski kwestionariusz wypalenia zawodowego dostosowany do oceny wypalenia akademickiego. W próbie 272 studentów (82,35% kobiet) o średniej wieku 21,68 lat (SD = 4,79) wyniki analizy profili latentnych wykazały obecność trzech profili pasji studiowania: 1) wysokiego (wysoka harmonijna pasja i wysoka pasja obsesyjna), 2) optymalnego (wysoka pasja harmonijna i niska pasja obsesyjna), 3) niskiego (niska pasja harmonijna i niska pasja obsesyjna). Studenci z wysokim wynikiem pasji (profile wysoki i optymalny) charakteryzowali się najbardziej pozytywnymi wskaźnikami funkcjonowania akademickiego, podczas gdy studenci z niskiego profilu wykazywali najgorszy poziom funkcjonowania akademickiego. W prezentowanych badaniach podkreślono korzyści płynące z identyfikacji profili pasji studiowania w ocenie funkcjonowania akademickiego studentów.

Opublikowane

2023-03-30

Numer

Dział

Artykuły