ZOBOWIĄZANIE SĄDOWE DO LECZENIA PRZECIWALKOHOLOWEGO Z PERSPEKTYWY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/42coll2021

Słowa kluczowe:

Uzależnienie od alkoholu, psychoterapia uzależnień, sądowe zobowiązania do leczenia

Abstrakt

Celem przeprowadzonego badania, którego wyniki zaprezentowano w poniższym komunikacie było poznanie opinii psychoterapeutów i instruktorów terapii uzależnień na temat sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Szczególnie istotne były opinie respondentów dotyczące aktualnego stanu prawnego w zakresie zobowiązania, wykonania procedur związanych z orzekaniem zobowiązania, wykonania procedur związanych z realizacją leczenia oraz współpracy między podmiotami kierującymi, wykonującym i nadzorującymi wykonanie postanowień o zobowiązaniu sądowym do leczenia przeciwalkoholowego

W dalszym etapie badań zaplanowano porównać uzyskane wyniki w tej grupie z opiniami podmiotów nadzorujących leczenie - kuratorów sądowych.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły