TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH RP (1945–1948) – PRZYCZYNEK DO POWOJENNEJ HISTORII UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/45coll2021

Słowa kluczowe:

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych RP, pozaformalna edukacja dorosłych, uniwersytet ludowy, historia oświaty

Abstrakt

W artykule poddano analizie wybrane wątki z historii Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Rzeczpospolitej Polskiej, które działało w latach 1945-1948. Była to niezależna organizacja społeczna koordynująca działalność internatowych uniwersytetów ludowych w pierwszych latach po II wojnie światowej czyli w okresie, w którym na bazie doświadczeń przedwojennych i prac przygotowawczych przeprowadzonych w okresie okupacji osiągnęły one apogeum swojego rozwoju na ziemiach polskich. Niestety w wyniku odgórnych decyzji politycznych Towarzystwo zostało najpierw połączone z inną organizacją w Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego, by w roku 1950 ulec całkowitej likwidacji.

 

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły