WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY (W PERSPEKTYWIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/19coll2023

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, dzieci, młodzież, skutki pandemii COVID-19

Abstrakt

Celem artykułu jest próba ukazania wpływu pandemii COVID-19 na wybrane aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży. Opracowanie stanowi odpowiedź na pytania: jaki jest wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży; relacje wewnątrzrodzinne oraz proces edukacji zdalnej? Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi rezultat kwerendy literatury przedmiotu.

Dzieci i młodzież są najbardziej wrażliwymi kategoriami społecznymi, które już odczuwają skutki kryzysu w związku z pandemią COVID-19. Chociaż nie znajdują się w grupie ryzyka, to jednak na co dzień doświadczają skutków psychologicznych związanych z pewną destabilizacją codziennej rutyny, izolacją od znajomych i rówieśników, ograniczoną możliwością realizacji swoich zainteresowań i hobby poza domem, spowodowaną lockdownem, oraz utraty poczucia bezpieczeństwa. Skutki te mogą trwać latami i wpłynąć na ich dalsze szanse edukacyjne oraz szerzej – życiowe (zatrudnienie, przyszłe zarobki, zdrowie). Dodatkowo w czasie lockdownu, dzieci i młodzież mogą stać się ofiarami przemocy domowej (fizycznej, psychicznej, seksualnej). Pandemia ujawniła również słabe ogniwa edukacji zdalnej: trudności szkół z przystosowaniem się do nowego środowiska nauczania, braki zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów w wyposażeniu w odpowiedni sprzęt komputerowy i sieć internetową, pogłębienie się istnieją- cych nierówności edukacyjnych, zwłaszcza mając na uwadze uczniów z mniej uprzywilejowanych śro-dowisk społecznych.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły