MYŚLENIE KOMPUTACYJNE NA TLE TEORII UMYSŁU A DYDAKTYCZNE STRATEGIE JEGO ROZWIJANIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/38coll2021

Słowa kluczowe:

myślenie komputacyjne CT, dydaktyczne konteksty, konceptualizacja, teoria umysłu i procesów poznawczych

Abstrakt

Treść artykułu obejmuje problematyzację teoretycznych aspektów myślenia komputacyjnego oraz dydaktycznych kontekstów jego kształtowania. Zagadnienia te są osadzone w kontekstach teorii umysłu i procesów poznawczych, gdzie śledzone są związki myślenia komputacyjnego z modelami umysłu i poszczególnymi typami myślenia. W rezultacie analiz zidentyfikowano dwie zasadnicze formy konceptualizacji CT: wąską – instrumentalną oraz zintegrowaną w ramach procesów poznawczych, w tym metapoznawczych. Ich rozwijaniu towarzyszą odrębne strategie dydaktyczne: instrumentalno-behawioralna i konstruktywistyczna.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły