BIOPOLITYKA JAKO SZCZEGÓLNA FORMA TERRORU W XX-WIECZNYCH REŻIMACH TOTALITARNYCH – III RZESZA, ZSRR I CHRL

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/25coll2022

Słowa kluczowe:

Biopolityka, Totalitaryzm, Tanatopolityka, XX wiek, Ideologia

Abstrakt

Totalitarne reżimy jako podstawę swoich działań uczyniły praktyki biopolityczne. Splot nauk przyrodniczych z polityką oraz podporządkowanie nauki ideologii doprowadziły do największej w historii świata katastrofy humanitarnej. Szacuje się, że w XX wieku w wyniku działań władz totalitarnych życie straciło ponad 100 milionów ludzi. Stworzenie z człowieka „nagiego życia” było idealnym usprawiedliwieniem dla tego rodzaju działań. Artykuł podejmuje problem zagrożeń wynikających z procesu upolitycznienia życia, poprzez analizę działalności III Rzeszy, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Chińskiej Republiki Ludowej pod rządami Mao Zedonga. Celem jest zestawienie biopolitycznych działań owych reżimów oraz ukazanie ich punktów wspólnych. Analiza tego rodzaju niebezpiecznych procesów pozwala na skuteczną refleksję nad metodami ich zapobiegania. 

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły