Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/27coll2022

Słowa kluczowe:

cyberatak, cyberkonflikt, cyberwojna, prawo międzynarodowe, zakaz użycia siły

Abstrakt

Państwa na całym świecie nieustannie przeprowadzają lub biorą udział w przeprowadzaniu cyberoperacji, wykorzystując cyberprzestrzeń do realizacji interesów narodowych. Działania defensywne i ofensywne w cyberprzestrzeni są oficjalnie częścią dokumentów strategicznych największych państwowych graczy w stosunkach międzynarodowych. Niemniej, działania w cyberprzestrzeni nie są uregulowane jedynie prze-pisami krajowymi, odnoszą się do nich również normy prawa międzynarodowego. W niniejszym tekście podjęto próbę określenia charakteru takich pojęć, jak: cyberatak zbrojny (na gruncie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych), użycie siły (na gruncie art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych), cyberatak i cyberkonflikt (na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego) oraz odpowiedzi na pytanie: pod jakimi warunkami można przypisać różnorodne cyberoperacje do tych w/w terminów, które implikują możliwości ewentualnych odpowiedzi czy też żądań stron pokrzywdzonych zgodnych z międzynarodowymi standardami? Analiza ma charakter interdyscyplinarny i będzie przydatna szczególnie dla badaczy międzynarodowych stosunków politycznych i/lub wojskowych oraz osób zainteresowanych aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Opublikowane

2022-10-10

Numer

Dział

Artykuły