DOROSŁY UCZEŃ W ŚWIECIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI I NOWYM EKOSYSTEMIE UCZENIA SIĘ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/47coll2021

Słowa kluczowe:

ekosystem uczenia się, nowe przestrzenie uczenia się dorosłych, nowe technologie kształcenia, nowe wyzwania edukacyjne, przeobrażenia pracy, gospodarka cyfrowa, umiejętności XXI wieku, nowe formy zatrudnienia

Abstrakt

W artykule ukazane zostaną przeobrażenia przestrzeni uczenia się dorosłych, jakie jawią się w powiązaniu ze zmianami zachodzącymi w sferze pracy i gwałtownym postępem technologicznym. Nowe technologie zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie się uczą i pracują dostosowując swe kompetencje do nowych wyzwań. Wraz z zachodzącymi zmianami społecznymi, ekonomicznymi, procesami indywidualizacji, następuje przesunięcie na jednostkę odpowiedzialności za przebieg kariery zawodowej, jak i dostosowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Założenia dotyczące
planowania dróg edukacyjnych i podejmowania określonych form aktywności odnoszą się do kontekstualnie określonych możliwości, dynamiki postępu w dziedzinach robotyki, gromadzenia danych (big data), wirtualnych platform cyfrowych, zwielokrotnienia możliwości realizacji jednostkowych potrzeb edukacyjnych, jakie stwarza gospodarka cyfrowa. W kontekście analizy tych procesów autorka artykułu odnosi się do fenomenu, jakim jest kształtowanie się nowego ekosystemu uczenia się, stwarzającego uczącym się możliwości dostępu do spersonalizowanego nauczania, nowych technologii i narzędzi, takich jak na przykład symulacja, narzędzia do wizualizacji, rozlegle, cyfrowe biblioteki czy interaktywne muzea. Drugi nurt analiz zaprezentowanych w artykule to ukazanie, związanej ze wspomnianymi zmianami, ewolucji
pracy, czego konsekwencją jest to, że coraz więcej osób dorosłych będzie musiało zmierzyć się z karierą zawodową wymagającej stałego nabywania i demonstrowania nowych umiejętności, określanych jako umiejętności XXI wieku. Ich omówienie stanowi fragment artykułu, służący ukazaniu między innymi tego, że uczący się dorosły nie jest już ograniczony do nauki w określonym czasie i w określonym miejscu, a drogi edukacyjne nie mają charakteru linearnych ścieżek wiodących poprzez system edukacyjny na rynek pracy, zaś stworzenie nowego ekosystemu uczenia się wymaga współpracy wielu podmiotów.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły