MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA ZIEMI LUBUSKIEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/13coll2023

Słowa kluczowe:

mniejszość niemiecka, Ziemia Lubuska, współpraca polsko-niemiecka

Abstrakt

Po II wojnie światowej sytuacja mniejszości niemieckiej na Ziemi Lubuskiej była uzależniona od polityki państwa i sytuacji geopolitycznej. Stosunek społeczeństwa polskiego wobec Niemców ulegał ewolucji, a proces przezwyciężania stereotypów oraz barier we wzajemnych relacjach przyspieszył wraz z upadkiem żelaznej kurtyny. W artykule przeanalizowano stan badań dotyczący nowych form uczestnictwa i aktywności Niemców na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Zwrócono uwagę na wpływ wydarzeń politycznych i konsekwencje II wojny światowej na utrzymywanie dystansu między Polakami a Niemcami na Ziemi Lubuskiej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz stopniowe włączanie mniejszości niemieckiej w działalność społeczno-kulturową, co umożliwiły zmiany polityczne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz zjednoczenie Niemiec.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły