DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA PSYCHOSPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH PODCZAS PANDEMII COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/08coll2022

Słowa kluczowe:

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, proces resocjalizacji, funkcjonowanie psychospołeczne nieletnich, izolacja społeczna

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań ilościowych zrealizowanych na grupie 202 nieletnich, dziewcząt i chłopców, przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Celem badań, z zastosowaniem kwestionariusza on-line, było wskazanie czynników, które decydowały o psychospołecznym funkcjono-waniu nieletnich w czasie pandemii Covid-19.

Wykazano, że starsi i dłużej przebywający w ośrodku wychowankowie gorzej znosili sytuację izo-lacji społecznej i restrykcji sanitarnych. Otrzymywanie wsparcia społecznego wiązało się dla respondentów z lepszym funkcjonowaniem psychospołecznym. Niektóre z działań podejmowanych przez pracowników MOW mających na celu obniżenie napięcia emocjonalnego wychowanków miały pozy-tywny związek z ich lepszym funkcjonowaniem psychospołecznym, natomiast niektóre z nich wykazy-wały związek negatywny.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-01

Numer

Dział

Artykuły