SPOTKANIE Z INNYM – DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Autor

Słowa kluczowe:

odmienność kulturowa, różnorodność kulturowa, Inny, tolerancja

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące definicyjnego ujęcia Innego, źródeł wiedzy oraz osobistych doświadczeń badanych odnoszących się do osób odmiennych kulturowo.

W pierwszej części artykułu autorka przybliża pojęcie inności i obcości oraz opisuje zjawisko odmienności kulturowej i tolerancji w obszarze edukacji. W dalszej części znajduje się prezentacja wyników badań własnych, których analiza udziela odpowiedzi na pytanie „Kim jest Inny?” w perspektywi nauczycieli oraz studentów pedagogiki.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-13

Numer

Dział

Artykuły