ANALIZA EWOLUCJI ZNACZENIA DOMENY MORSKIEJ NATO A INTERES BEZPIECZEŃSTWA RP

Autor

Słowa kluczowe:

NATO, bezpieczeństwo morskie, siły morskie, Marynarka Wojenna RP

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia domeny morskiej dla NATO oraz pokazanie jego istotności w kontekście polskiego członkostwa w tej organizacji i wpływu na interes bezpieczeństwa RP. Dodatkowo autor postara się przedstawić, jakie wyzwania technologiczno-organizacyjne należy przezwyciężyć, aby móc przeprowadzić skutecznie proces budowy nowoczesnych okrętów bojowych w Polsce. Dlatego też całość tekstu zostanie podzielona na trzy części.

Celem pierwszej z nich jest pokazanie ewolucji znaczenia domeny morskiej NATO w kolejnych etapach funkcjonowania organizacji. Rosnące sukcesywnie znaczenie domeny morskiej NATO, pomimo wszelakich zmian w środowisku bezpieczeństwa, pokazuje, że bardzo wartościowym jest uczestniczyć w aktywnościach morskich Sojuszu. Doświadczenia zebrane przez Marynarkę Wojenną i Ministerstwo Obrony Narodowej z zaangażowania w działalność operacyjną NATO na morzu wskazują jednak na bardzo szerokie spektrum korzyści z takiego uczestnictwa, ale skala tego zaangażowania jest ze względu na szereg czynników niewystarczająca, co zostanie omówione, wraz z analizą potencjalnego wpływu tego elementu na szeroko rozumiany interes bezpieczeństwa RP, w drugiej części artykułu. Trzecią bardzo ważną część artykułu stanowi opisanie i przeanalizowanie zestawu wyzwań, jakie należy przezwyciężyć, aby możliwa była w Polsce realizacja projektów okrętowych, niezbędnych do wsparcia morskiego interesu bezpieczeństwa RP oraz zapewnienia zdolności do partycypowania w działaniach morskich NATO.

Opublikowane

2021-03-13

Numer

Dział

Artykuły