MIGRACJE NA SZLAKU WSCHODNIOEUROPEJSKIM JAKO POTENCJALNE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Autor

Słowa kluczowe:

migracje, bezpieczeństwo, Unia Europejska, Agencja Frontex, wschodnioeuropejski szlaki migracyjny

Abstrakt

Celem badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu była ocena wpływu migracji na wschodnioeuropejskim szlaku migracyjnym na poziom bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE). Szlak ten jest szczególnie istotny dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej (RP), której wschodnia granica stanowi jednocześnie jedną z zewnętrznych granic UE.

W artykule dokonano charakterystyki zjawiska migracji, przedstawiono jej korzyści oraz związane z nią potencjalne zagrożenia. Wskazano także kluczową rolę w zabezpieczaniu granic zewnętrznych UE Agencji Frontex, wraz z charakterystyką celu jej powołania oraz rozwoju instytucjonalnego. Główną część artykułu stanowi ocena stanu bezpieczeństwa wynikającego z migracji na wschodnioeuropejskim szlaku migracyjnym, na podstawie jej skali oraz występujących potencjalnych zagrożeń, w tym dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Przyjętym w artykule problemem badawczym było pytanie: Jaka jest skala migracji na wschodnioeuropejskim szlaku migracyjnym i w jakim stopniu wpływa ona na bezpieczeństwo Unii Europejskiej?

Hipoteza przyjęła natomiast formę założenia: Skala migracji na wschodnioeuropejskim szlaku migracyjnym w porównaniu do innych szlaków nie jest znaczna i ze względu na swoje rozmiary, nie wpływa ona istotnie na bezpieczeństwo Unii Europejskiej.

W procesie badawczym wykorzystano jakościowe metody badawcze, obejmujące analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych, aktów prawnych i materiałów informacyjnych Agencji Frontex oraz danych statystycznych Straży Granicznej i Agencji Frontex (z zastosowaniem techniki deskresearch).

Opublikowane

2021-03-13

Numer

Dział

Artykuły