CHIŃSKA WIZJA GLOBALIZACJI

Autor

Słowa kluczowe:

globalizacja, Chiny, Inicjatywa Pasa i Szlaku, wielobiegunowość, ład międzynarodowy

Abstrakt

Przez wiele lat w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi dominującą rolę odgrywała szeroko rozumiana myśl zachodnia, skupiona wokół amerykańskich i europejskich ośrodków naukowych. Obecnie, wraz z rosnącym znaczeniem Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej, wiele koncepcji i teorii jest redefiniowanych w duchu myśli chińskiej. Stanowi to potencjalną alternatywę dla wartości reprezentowanych przez szeroko rozumiany Zachód. Jednym z pojęć poddanych redefinicji jest globalizacja, która zdaniem Chińczyków przestała przynosić korzyści światu, preferując najbogatsze i najbardziej rozwinięte państwa, ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie chińskiej wizji globalizacji jako odmiennej względem globalizacji rozpatrywanej w ujęciu zachodnim. Szczególnej analizie zostanie poddane przemówienie przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga wygłoszone podczas Światowego Forum Ekonomicznego w 2017 roku, w którym zawarte zostały kluczowe założenia „nowej” globalizacji, a także chińska w niej rola. Ponadto przeanalizowane zostaną chińskie przedsięwzięcia mające na celu rozwój i współpracę międzynarodową w duchu wzajemnych korzyści, na czele z projektem Jednego pasa i jednej drogi. W zarysie zostanie także przedstawione dążenie Chin do zmiany obecnie panującego ładu międzynarodowego i stworzenia wielobiegunowego świata, w którym byłyby one jednym z ośrodków decyzyjnych.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-13

Numer

Dział

Artykuły