ROLA OPIEKUNA W DZIAŁALNOŚCI RAD MŁODZIEŻOWYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Autor

Słowa kluczowe:

rady młodzieżowe, aktywność młodzieży, polityka młodzieżowa, opiekun, samorząd terytorialny

Abstrakt

Rady młodzieżowe są podmiotami, które funkcjonują przy jednostkach samorządu terytorialnego. Stanowią reprezentację młodzieży dla danej społeczności lokalnej, a także tworzą forum dla współdziałania i współrządzenia pomiędzy władzami lokalnymi a młodzieżą. Celem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy opiekunem rady młodzieżowej a radą oraz wskazanie potencjalnych ról, które mogą być przez niego realizowane. Wyniki przedstawione w artykule są częścią badań empirycznych dotyczących działalności rad młodzieżowych oraz ich znaczenia dla lokalnej wspólnoty samorządowej.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-13

Numer

Dział

Artykuły