WYBRANE INSTRUMENTY SOFT POWER TURCJI W EUROPIE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/44coll2021

Słowa kluczowe:

soft power, Turcja, TİKA, Instytut Yunus Emre, Diyanet, konwencja stambulska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest soft power Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru instytucjonalnego. Rozważania koncentrują się na kontynencie europejskim, a ich celem jest ukazanie zasobów tureckiej miękkiej siły i działalności instytucji służących jej realizacji w kontekście europejskim. W pierwszej części tekstu wskazano założenia metodologiczne oraz zdefiniowano pojęcie soft power, następnie przybliżono ewolucję zainteresowania Republiki wykorzystaniem soft power, zasoby tureckiej miękkiej siły, ze wskazaniem, na ile mogą być one efektywne w odniesieniu do państw europejskich oraz scharakteryzowano działalność wybranych instytucji, stanowiących narzędzie owej miękkiej siły w Europie.

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły