FOTOTEKSTY STUDENTÓW PEDAGOGIKI JAKO PRETEKST DO REFLEKSJI I KONSTRUOWANIA AUTOPORTRETÓW FOTOGRAFICZNYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/06coll2022

Słowa kluczowe:

fototeksty, autoprezentacja, tożsamość, autorefleksja

Abstrakt

Fotografia – jako medium wizualne – staje się ważnym narzędziem autoekspresji oraz konstruowania tożsamości, co stwarza okazję do pogłębiania samoświadomości młodych ludzi. Artykuł prezentuje wyniki wizualnych badań jakościowych z udziałem studentów pedagogiki. W ramach projektu badawczego zastosowano technikę autofotografii, polegającą na samodzielnym wytwarzaniu materiałów wizualnych przez uczestników badań. Celem badań było poznanie możliwości, jakie stwarza fotografia w zakresie kreowania własnego wizerunku oraz zgłębienie wiedzy na temat tego, czy może stać się elementem budowania postawy refleksyjności w kontekście postrzegania samego siebie. W części badawczej przedstawiono wybrane autoprezentacje studentów w postaci autoportretów fotograficznych. W toku analizy wyróżniono także określone kategorie fototekstów ze względu na charakteryzujące je cechy (refleksyjne, mozaikowe, autokreacyjne).

Pobrania

Opublikowane

2022-05-01

Numer

Dział

Artykuły