Grupy Bojowe Unii Europejskiej – kamień węgielny rozczarowania zdolnościami wojskowymi UE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/07coll2022

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, grupy bojowe, zdolności, twarda siła, miękka siła

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką mogą odegrać Grupy Bojowe Unii Europejskiej w budowaniu potencjału politycznego i militarnego. W artykule omówiono genezę grup bojowych, ich rodzaje, zasady działania i skład. Artykuł dostarcza także ocenę procesu decyzyjnego dotyczącego wykorzystania grup bojowych, ich zadań i celów. Artykuł zawiera również analizę faktycznego wykorzystania Grup Bojowych UE i kończy się omówieniem przyczyn słabości systemu. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki mógłby być wkład grup bojowych w budowanie potencjału Unii Europejskiej i umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej?

Opublikowane

2022-05-01

Numer

Dział

Artykuły