WYBRANE MODELE SZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Autor

  • Marcin Liberacki Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej

Słowa kluczowe:

studium oficerskie, bezpieczeństwo państwa, szkolenie wojskowe

Abstrakt

Szkolenie wojskowe realizowane jest w ramach studium oficerskiego. Pełni ono funkcję uzupełniającą dla pozyskiwania kadr oficerskich. W praktyce jest ono ograniczone do szkolenia podoficerów i szeregowych posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny) na kierunkach zbieżnych z wymaganiami na przyszłym stanowisku służbowym oraz szkolenia osób rekrutowanych ze środowiska cywilnego na potrzeby tych korpusów osobowych, dla których nie prowadzi się przygotowania w trybie studiów wyższych w uczelniach wojskowych.
Taka sytuacja dotyczy korpusu osobowego finansowego, obsługi prawnej, medycznego oraz duszpasterstwa. O ile szkolenie wojskowe dla osób rekrutowanych ze środowiska cywilnego oraz podoficerów posiadających tytuł zawodowy magistra jest kontynuowane już od kilkunastu lat, o tyle w odniesieniu do szeregowych zawodowych po raz pierwszy zostało ono uruchomione pilotażowo w 2015 roku.
W artykule zaprezentowano aktualnie obowiązujący model przygotowania kandydatów na oficerów w oparciu o studium oficerskie. Ta forma szkolenia jest realizowana w dwóch uczelniach, tj. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Akademii Wojsk Lądowych.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-02

Numer

Dział

Artykuły