DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ W CZASIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II (1978-2005)

Autor

  • Wojciech Milewski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

dyplomacja Stolicy Apostolskiej, dyplomacja papieska, Jan Paweł II

Abstrakt

Współcześnie dyplomacja Stolicy Apostolskiej, z racji na swój profesjonalizm i wielowiekową tradycję, uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Jej działalność ma zgoła odmienny charakter od aktywności pozostałych służb dyplomatycznych. Funkcjonując w oparciu o przesłankę, że religia odgrywa istotną rolę w stosunkach międzynarodowych, legaci papiescy nadzwyczaj często odwołują się do etyki i moralności na forum międzynarodowym. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II dyplomacja Stolicy Piotrowej przez wzgląd na swoją specyfikę – pozostawała wyjątkowym fenomenem, nie mającym odpowiednika w historii.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Numer

Dział

Artykuły