GDY MNIEJSZOŚĆ STAJE SIĘ WIĘKSZOŚCIĄ. PARTIE O CHARAKTERZE ANTYIMIGRANCKIM I ICH ROLA W SYSTEMACH POLITYCZNYCH WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ

Autor

  • Kamila Kalinowska-Szneider Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

antyimigrantyzm, radykalna prawica, partie polityczne, rasizm, ksenofobia

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest określenie roli antyimigranckich partii w systemach politycznych krajów Europy Zachodniej, takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy skrajnie prawicowe partie stanowią poważne zagrożenie dla demokracji i rządów. W tym celu przeprowadzono analizę programów, promowanych idei i retoryki stosowanej przez członków radykalnych grup, takich jak Brytyjska Partia Narodowa, Narodowo demokratyczna Partia Niemiec oraz Front Narodowy, w zestawieniu z polityką partii rządzących. Autor starał się wykazać także przyczyny pojawienia się skrajnie prawicowego antyimigranckiego ekstremizmu w Europie Zachodniej oraz ukazać skalę problemu, jakim jest ekspansja takich grup. Podkreślił również potrzebę zerwania z biernością wobec skrajnej prawicy i podjęcia działań przeciwko jej działalności.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Numer

Dział

Artykuły